imagen no disponible Emeteri Fabregat Galcerà
  Departamento de Análisis Económico
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   
   
Resumen de la actividad acadèmica e investigadora
  Emeteri Fabregat Galcerà (Licenciado en Historia por la UNED), obtuvo el DEA en el Programa de Doctorado en Historia e Instituciones Económicas (UB/UAB), con el trabajo de investigación: "L'evolució demogràfica del baix Ebre i Monstsià . 1701-1900", dirigido por Roser Nicolau Josep. Actualmente está elaborando su tesis, inscrita en el Departament d'Economia i d'Història Econòmica de la Universidad Autónoma de Barcelona, que trata sobre la construcción de las infraestructuras de riego en el Delta del Ebro y su colonización agrícola, dirigida por Ramon Garrabou Segura y Josep Pujol Andreu). Trabaja como profesor de instituto.
   
   
   
Proyectos de investigación recientes
  2007-2010: Niveles de vida, salud y alimentación: España, en perspectiva histórica, (NISAL)
Ministerio de Ciencia e Innovación (SEJ2007-60845), (octubre 2007-septiembre 2010)
Investigador responsable: Josep Pujol Andreu
  2004-2007: Alimentación, mortalidad y niveles de vida (España, siglos XIX y XX) (ALMONI)
Ministerio de Educación y Ciencia (SEJ2004-00799).
Investigador responsable: Josep Pujol Andreu
   
   
   
Publicaciones recientes más relevantes
  Fabregat Galcerà, Emeteri (2009): "La navegació al tram final de l'Ebre: problemes, projectes i solucions": Solà, A.; Virós, Ll. (eds.): El patrimoni industrial de les Terres de l'Ebre. 20. Actes de les VII Jornades d'Arqueologia Industrial de Catalunya: Barcelona: 53-66.
   
  Fabregat Galcerà, Emeteri (2007): Viatge per l'Ebre. Setembre de 1849: Benicarló.
   
  Fabregat Galcerà, Emeteri (2007): "La colonización agrícola del delta del Ebro: de la barraca a los núcleos urbanos": a Bolós, Jordi; Vicedo, Enric (eds.): Poblament, territori i història rural. VI Congrés sobre sistemes agraris, organització social y poder local": Lleida: 139-160.
   
  Fabregat Galcerà, Emeteri; Vidal Franquet, Jacobo (2007): "La canalització de l'Ebre a la regió de Tortosa (1347-1851)": Quaderns d'història de l'Enginyeria: VIII: 3-49.
   
  Fabregat Galcerà, Emeteri (2006): L'impacte de l'arròs. El delta de l'Ebre a la dècada de 1860: Benicarló.
   
  Fabregat Galcerà, Emeteri (2006): "Terres natural o artificialment pantanoses? Conseqüències i actitud davant de la introducció del conreu de l'arròs al delta del Ebre": a Bolós, J.; Jarne, A.; Vicedo, E. (eds.): Condicions de vida al món rural. V Congrés sobre sistemes agraris, organització social y poder local": Lleida: 365-381.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

empresa colaboradora: www.ikebana.es

partner company: www.ikebana.es