spain countryside1

  Amb aquest recurs pretenem:

 

A. Fomentar les línies de recerca que:
  1. Situen com a principal objectiu de les Ciències Socials la millora dels nivells de vida de la població.
  2. Consideren que el creixement econòmic és un dels instruments a disposició de la societat per assolir aquell objectiu, d’eficàcia desigual en el temps.
  3. Prenen especialment com a referència, les condicions biològiques i materials de vida, i les circumstàncies econòmiques, institucionals, científiques i ambientals, que han condicionat la seva evolució.
   
   
B. Promoure l’ elaboració:
  De nous indicadors sobre l’evolució dels nivells de vida de la població, i nous instruments per avaluar la seva millora o deteriorament, en el temps i en l’espai, a partir de les metodologies Land-time Budget Analysis, Multi-scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem Metabolism y Análisis Multicriteria.
   
   
C. Facilitar l’accés dels investigadors a:
  Informació i fomentar la seva participació en el desenvolupament d’aquest recurs.

empresa colaboradora: www.ikebana.es

empresa col·laboradora: www.ikebana.es